Instal-Serwis - nowoczesne urządzenia grzewcze

Eksploatacja, przeglądy i konserwacja

Przeglądy i konserwacja

Oferujemy profesjonalny serwis techniczny urządzeń grzewczych.

Czynności wykonywane podczas przeglądu technicznego kotła

 • czyszczenie kotła i palnika z osadów i zanieczyszczeń
 • kontrola elementów izolacji termicznej
 • kontrola szczelności
 • kontrola uszczelnienia drzwi
 • kontrola szczelności przewodu spalinowego
 • kontrola stanu technicznego przewodów zapłonowych
 • sprawdzenie i regulacja odległości elektrod zapłonowych palnika
 • sprawdzenie poprawności funkcjonowania automatu palnika
 • pomiar stopnia zużycia czujnika płomienia
 • regulacja palnika
 • pomiar ciśnienia gazów w komorze spalania
 • analiza spalin
 • kontrola funkcjonowania urządzeń zabezpieczających kocioł
 • sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych czynności


Bongioanni Caldaie