Instal-Serwis - nowoczesne urządzenia grzewcze

Instalacje gazowe

instalacje gazowe

Oferujemy nasze usługi w zakresie montażu i serwisu instalacji gazowych w budynkach oraz wykonywania okresowych przeglądów technicznych wymaganych przepisami.

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia konieczne do przeprowadzania czynności serwisowych w zakresie instalacji i urządzeń gazowych.

Przeglądy techniczne instalacji gazowych oraz punktów redukcyjno-pomiarowych powinny być wykonywane raz w roku. W przypadku obiektów, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m3 przeglądy powinny zostać wykonane 2 razy w roku.

Obowiązkowe okresowe przeglądy instalacji gazowej obejmują:

  • ocenę stanu szczelności instalacji gazowej
  • ocenę stanu technicznego instalacji gazowej
  • ocenę pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię
  • ocenę stanu urządzeń do przesyłu gazu

Nasza firma wykonuje profesjonalne przeglądy instalacji gazowych - dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym (gazy testowe, przyrządy pomiarowe) oraz niezbędną wiedzą. Po zakończonym przeglądzie osoba uprawniona sporządzi protokół pokontrolny.Bongioanni Caldaie