Instal-Serwis - nowoczesne urządzenia grzewcze

Kotłownie kontenerowe

Kotłownie kontenerowe certuss

Kotłownie kontenerowe to zaawansowane technologicznie obiekty grzewcze, które są przeznaczone do produkcji ciepła – nie tylko dla budynków mieszkalnych ale również dla hal produkcyjnych czy obiektów przemysłowych.

Mobilne kotłownie kontenerowe skracają czas montażu i pełnego rozruchu do niezbędnego minimum, ponadto nie wymagają wykonania fundamentów stale związanych z gruntem.

Kotłownia kontenerowa może również pracować jako kotłownia stacjonarna. Jest to idealne rozwiązanie w sytuacji gdy brakuje miejsca na instalację kotła.

Główne zalety stosowania kotłowni kontenerowych:

  • brak robót budowlanych typowych dla obiektu stacjonarnej kotłowni
  • szybki czas uruchomienia źródła ciepła
  • nie zajmuje powierzchni wewnątrz budynku
  • mniejsze koszty inwestycyjne


Bongioanni Caldaie